Yazılar

Firmanızın ithalat ve ihracat faaliyetlerinin en önemli kısmını oluşturan lojistik konusunda sizlere güvenle tercih edebileceğiniz, tam anlamıyla profesyonel hizmetler sunan DMG Transport olarak sizlere sektörün en ekonomik fiyatlarıyla hizmet vermekte ve karayolu taşımacılığıyla ilgili merak edilen konularda bilgi sunmaya devam etmekte.
Transit TIR nakliyesi, firmanızın ithalat ve ihracat ürünlerini yurtdışına veya farklı bir ülkeden yurdumuza getirmenizi sağlayan lojistik çözümleri olarak bilinir. Ne var ki, uluslararası sözleşmelerle koşulları belirlenmiş transit nakliyenin teknik terminolojisinde ‘transit’ ifadesi; yükün bir ülkeden çıktıktan sonra nihai adres olan farklı bir ülkeye ulaşmadan evvel en az bir farklı ülke sınırlarından geçiş yapmasını kast eden bir terimdir. Dolayısıyla ülkemizden yola çıkan ihracat yükünüzün, nihai hedef olarak Yunanistan’a ulaşması durumunda taşınan yük, hedef ülke olan Yunanistan’a varmadan önce farklı bir ülkenin sınırları içinden geçmediği için teknik anlamda bu lojistik faaliyeti transit olarak adlandırılmaz. En az bir ülke sınırından geçtikten sonra farklı bir yabancı ülkeye taşınan yükler için kullanılan transit terimi gibi, TIR terimi de belli gümrük anlaşmaları kapsamında oluşturan teknik bir terimdir.
Türkiye’de yaygın olarak römork veya çekiciden oluşan araç tipine TIR deniliyor olmasına rağmen esasen TIR; Fransızca “TransportsInternationauxRouters” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu kısaltma; tarihi 1959 yılına Cenevre’de imzalanan anlaşmaya kadar uzanan ve nihai şeklinde 1994 yılında ulaşan

, Milletlerarası Nakliyat Birliği Anlaşması kapsamındaki konteyner taşımacılığı şartnamesini ifade etmektedir. Gümrüklü yüklerin, önceden anlaşma kapsamında belirtilen şartnameler doğrultusunda bir TIR karnesiyle taşınması anlamında kullanılan terim günümüz Türkçesinde ise bahsi geçtiği üzer çekici veya römork taşıma araçlarının ismi şeklinde kullanılır.
Eşya, yük, ürün ve madde gibi taşınacak yükün mahiyetine bağlı olarak taşıma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bir belge olan taşıma irsaliyesi ise yükün ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde taşındığını gösteren nakliyat faaliyetiyle ilgili bir belgedir. Karayolu taşıma belgesi olan CMR, ATR ve ADR gibi uluslararası nakliye mevzuatları veya doğrudan taşınan yükün niteliğine ilişkin pek çok terim söz konusu olduğu detaylı bilgi için deneyimli ekibimizden yardım almanız en akıllıcası olacaktır.