Hemen Ara

Dış Ticaret

Dış Ticaret Nedir ? Nasıl Yapılır ? İhracat Teslim Şekilleri Nedir ? İlk defa ihracat yapacak olan firmaların aklında, bir çok soru işareti oluşur ve bu sorulara cevap bulmak ve işin uzmanına ulaşmakta her zaman sıkıntı yaşarlar. Bu soruları şimdi bir kenara bırakın ve işinize konstre olun diye siz değerli müşterilerimize çözüm ortağı oluyoruz Peki biz DMG TRANSPORT olarak müşterilerimize İhracat ve İthalat da nasıl çözüm buluyoruz ? çok basit siz malzemenin hangi ülkeden alınacağını ve hangi ülkeye gideceğiniz söylüyorsunuz, bizde sizin adınıza malzemeleri alıyoruz istediğiniz ülkeye getirip kapınıza kadar teslim ediyoruz.

Sizleri Bilgilendirmek Adına Bazı İhracat Terimlerini Aşağıda Sıraladık

İHRACAT TESLİM ŞEKİLLERİ NELERDİR ?

 •   İşyerinde Teslim / Ex Works (EXW)
 •   Taşıyıcıya Masrafsız / Free Carrier (FCA)
 •   Taşıma Ödenmiş Olarak / Carriage Paid To (CPT)
 •   Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak / Carriage and Insured Paid To (CIP)
 •   Terminalde Teslim / Delivered At Terminal (DAT) (Yürürlük:         01.01.2011)
 •   Belirlenen Yerde Teslim / Delivered At Place (DAP) (Yürürlük:  01.01.2011)
 •   Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak / Delivered Duty Paid (DDP)
 •   Gemi Doğrultusunda Masrafsız / Free Alongside Ship ( FAS)
 •   Gemide Masrafsız / Free On Board (FOB)
 •   Masraflar ve Navlun / Cost and Freigh (CFR)
 •   Masraflar, Sigorta ve Navlun / Cost,İnsurance And Freight (CIF)

A) TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW)
“Ex works” satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.

Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

B) TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER (FCA)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur.

Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

C) GEMİ DOĞURULTUSUNDA TESLİM / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS’da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir.

Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır.

Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

D) GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.

E) MAL BEDELİ veya NAVLUN / COST AND FREIGHT( CFR)

Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.

CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

F) MAL BEDELİ, SİGORTA ve NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

Bu terim ile satıcı CFR’ deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir.

Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

G) TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE PAID TO (CPT)

Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.

Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

H) TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP)

Bu terim ile satıcı CPT’deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.

Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder .

I) SINIRDA TESLİM / DELIVERED AT FRONTIER (DAF)

Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.

Sınır terimi , ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.

İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

 • Gümrük beyannamesi.
 • Fatura
 • Ticari Fatura
 • Profarma Fatura
 • Orjinal Fatura
 • Navlun Faturası
 • Konsolosluk Faturası
 • Menşe Şahadetnamesi

HANGİ ÜLKELER HANGİ BELGELERİ İSTER

Müşterilerimizi En Çok Sorduğu Sorular Arasında Gelmektedir. Müşterilerimize Bu Bilgiyi Paylaşmak İsteriz

ATR DOLAŞIM BELGESİ İSTEYEN ÜLKELER

 • ALMANYA
 • AVUSTURYA
 • BELÇİKA
 • BULGARİSTAN
 • ÇEK CUMHURİYETİ
 • DANİMARKA
 • ESTONYA
  FİNLANDİYA
 • GÜNEY KIBRIS (Bu ülkeye ihracat yapılmamaktadır.)
 • FRANSA
 • HIRVATİSTAN
 • HOLLANDA
 • İNGİLTERE
 • İRLANDA
 • İSPANYA
 • İSVEÇ
 • İTALYA
 • LETONYA
 • LİTVANYA
 • LÜKSEMBURG
 • MACARİSTAN
 • MALTA
 • POLONYA
 • PORTEKİZ
 • ROMANYA
 • SLOVAKYA
 • SLOVENYA
 • YUNANİSTAN

FORM.A MENŞE ŞAHADETNAMESİ İSTEYEN ÜLKELER

 • KANADA
 • YENİ ZELANDA
 • JAPONYA
 • RUSYA FEDERASYONU
 • UKRAYNA
 • ABD
 • AVUSTRALYA
 • BEYAZ RUSYA(BELARUS)